تحقیق آداب و وظائف معلم و شاگرد

تحقیق آداب و وظائف معلم و شاگرد
آداب و وظائف معلم و شاگرد

رفتن به سایت اصلی

مشخصات فایل:تحقیق آداب و وظائف معلم و شاگرد قالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 207بخشی از متن تحقیق:موضوع : آداب و وظائف معلم و شاگرد بخش اول : آداب و وظائف معلم و شاگرد نسبت به خود (مطالب مربوط به آن ، ضمن شش امر، مورد گفتگو قرار ميگيرد):1- ضرورت و لزوم اخلاص و پاكسازى نيت نخستين
آداب و آئينهاى مربوط به معلم و شاگرد كه بايد (در امر تعليم و تعلم ) به
عنوان يك امر ضرورى و قطعى مورد توجه قرار گيرد اين است كه در پويائى از
علم و يا بذل و اعطاء آن به ديگران ، داراى خلوص نيت باشند (يعنى بايد معلم
و شاگرد در مسير تعليم و تعلم در جهت هدفى الهى و انسانى گام بردارند، و
هيچگونه شوائب انتفاعى و مادى را با اين هدف الهى نياميزند)؛ زيرا محور و
كانون ارزش علم و رفتار هر كسى بر قصد و نيت است كه اعمال و رفتار انسان
گاهى همچون سفال و كوزه شكسته اى – فاقد ارزش و اعتبار مى شود. و گاهى نيز
همين اعمال و رفتار در ظل نيت و جهت يابى ، و هدف گيرى درست و الهى ،
همانند گوهرى گرانبها آنچنان داراى ارزش و اعتبار مى گردد كه نميتوان آنرا
به علت گرانمايگى ، ارزيابى كرد. و گاهى نيز همين اعمال و رفتار، به خاطر
هدف گيريهاى نادرست و غيرانسانى به صورت وزر و وبالى بر دوش انسان سنگينى
كرده ، و برگه هاى جرم و گناه فزونترى بر صفحات پرونده اعمال سياه او اضافه
خواهد نمود، اگر چه اين اعمال به صورت اعمال واجب و تكاليف حتمى الاجراء
او باشد.بنابراين لازم است كه معلم و شاگرد در اعمال و كوششهاى خود
صرفا خدا و طاعت از فرمان او و پيراستن خويش (از رذائل ) و ارشاد بندگان
خدا به حقايق دين را منظور نهائى خود قرار دهند. آنها نبايد در انجام وظائف
خويش ، هدف ديگرى را در قصد و نيت خود راه دهند؛ يعنى نبايد اغراض و
هدفهاى دنيائى و نادرست و كم ارزشى را – كه موجب لذت و خوارى و فرومايگى
آنها نزد خدا، و باعث خشم او، و از دست دادن سعادت و نيكبختى جاويد سراى
پسين ، و محروميت از اجر و پاداش دائمى مى گردد – در مد نظر گيرند.اينگونه
اهداف و اغراض دنيائى و نادرست و كم ارزش ، عبارتند از: حب مال ، جاه طلبى
، نام جوئى و تشخص ، نموديابى در ميان اقران و همگنان ، برترى جوئى نسبت
به همالان ، باليدن نسبت به برادران ايمانى و امثال آنها از هدفهاى نادرستى
(كه همت انسانى را دستخوش ابتذال ساخته و انسان را به فرومايگى شخصيت سوق
ميدهند)، و مآلا اشخاص را به صورت ((زيانكارترين افرادى درمى آورد كه مساعى
و كوششهاى آنان در زندگى ، فاقد جهت يابى و آميخته با گمراهى و سرگشتگى
است و اين چنين افرادى مى پندارند كه رفتار و كار درستى را در پيش گرفته
اند (130) الف – رهنمودهاى قرآن كريم براى ايجاد اخلاص نيت : آن
عامل جامع و اساسى – كه مى تواند اخلاص نيت را در رفتار انسان به ثمر رساند
– تصفيه و پالايش درون و باطن از هر گونه آلايشها است . به اين معنى كه
بايد انسان سر و باطن خويش را از ملاحظه و توجه به غير خدا – از طريق عبادت
و بندگى او – پاكسازى كند. خداوند متعال در اين باره مى فرمايد:(( ((فاعبدالله مخلصا له الدين الا لله الدين الخالص )) )) (131) پس خداى را با خلوص نيت در آئين دارى ، بندگى كن ، هان اى انسان ! دين و آئين خالص و پاكيزه از آن خداى متعال و براى او است .و يا اينكه مى فرمايد:(( ((و ما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء و يقيموا الصلوة و يؤ توا الزكوة و ذلك دين القيمة )) )) (132) انسانها
– صرفا – ماءمور و موظفند كه خداى را با آميزه اخلاص در ديندارى ، و درونى
پالايش شده پرستش نمايند، و نماز را به پاى دارند و زكوة را بپردازند، – و
اين است دين و آئين استوار و پايدار و راه راست زندگى انسانى .خداوند
متعال (وصول به مقام سعادت و نيل به لطف و رحمت خويش را بر پايه توحيد در
عبادت و بندگى ، و تصفيه باطن استوار ساخته ، آنجا كه ) مى فرمايد:(( ((فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملا صالحا و لا يشرك بعبادة ربه احدا)) )) (133) آنكه
براى وصول به لطف و رحمت پروردگارش اميدوار است بايد رفتار شايسته اى را
در پيش گيرد، و هيچ كس و هيچ چيز را در مسير بندگى پروردگارش ، شريك و
انباز او قرار ندهد.گويند: اين آيه درباره افرادى نازل شده است كه در
اعمال و رفتار خود، جوياى رضاى غيرخدا هستند، و براى جلب ستايش مردم به
عبادت مى پردازند.خداوند متعال (درباره محروميت و ناكامى دنياپرستان از لذات و نعماى اخروى ) مى فرمايد:(( ((من كان يريد حرث الآخرة نزد له فى حرثه ، و من كان يريد حرث الدنيا نؤ ته منها و ماله فى الآخرة من نصيب )) )) (134) اگر
كسى كوشش خويش را در تحصيل فراورده هاى اخروى مصروف دارد، ما به نفع او بر
اين فراورده ها مى افزائيم . و چنانچه هم و عنايت و اراده خود را در تحصيل
فراورده هاى دنيوى محدود سازد، اين هدف را براى او تاءمين مى كنيم ، ولى
براى او از بهره هاى آخرت ، نصيبى نخواهد بود.و نيز چنين مى فرمايد:(( ((من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصليها مذموما مدحورا)) )) (135) اگر
كسى دنياى شتابنده و زودگذر را هدف زندگانى خود قرار دهد و فقط خواهان آن
باشد، ما – بر حسب اراده و مشيت خويش – خواسته هاى او را با شتاب و سرعت
برآورده مى سازيم ، ولى در بازپس ، آتش دوزخ را براى او آماده مى نمائيم تا
با وضعى نكوهيده و حالتى سرافكنده و رانده شده به آن درآيد و طعم تلخ آنرا
بچشد. بايد معلم و شاگرد در قيام به شعائر اسلام و عمل به ظواهر
احكام ، همواره پاى بند و مراقب باشند از قبيل : اقامه نمازهاى يوميه در
مساجد به صورت جماعت ، و انجام آن در اوقات شريف و ساعات فضيلت اداء آن ،
سلام و تحيت گرم و تواءم با آميزه صميميت نسبت به تمام مردم – اعم از عالم و
عامى – چه در آغازكردن به سلام و چه در پاسخ دادن به آن ، امر به معروف و
نهى از منكر، صبر و تحمل آزار و رنج در طريق امر به معروف و نهى از منكر، و
دعوت مردم به حق . آرى بايد آنان از بذل جان در راه خدا دريغ نورزند و
سراپاى وجود خود را در طريق رضاى خداوند قرار دهند و از سرزنش هيچ سرزنش
گرى ، ترس و بيمى به دل خود راه ندهند. و در اداء چنين وظائف ، به پيامبر
گرامى اسلام (صلى الله عليه و آله ) و سايرانبياء (عليهم السلام ) تاءسى
جويند، و يادآور رنجها و محنتهائى گردند كه پيامبران الهى در طريق قيام به
اوامر و تكاليف آسمانى ، دچار آنها گشتند.معلم و شاگرد نبايد در رفتار
آشكار و نهان خويش ، صرفا به اعمالى كه شرعا مباح و جايز است بسنده كنند.
بايد بكوشند كه خود را با زيبنده ترين و كاملترين اعمال ظاهرى و باطنى
بيارايند؛ زيرا علماء و دانشمندان – در نظر توده مردم – الگوهاى سازنده و
سرمشقهائى هستند كه آنانرا تحت تاءثير قرار مى دهند. آنان به عنوان مرجع و
مركزى تلقى مى گردند كه مردم را به سوى خويش جلب مى كنند.علماء و
دانشمندان ، حجتهاى خداوند متعال و ادله و برهانهاى او بر توده مردم مى
باشند كه گاهى براى فراگيرى راه و رسم زندگانى ، افرادى مراقب اين علماء
هستند كه اين علماء آنها را نمى بينند، و نيز افرادى از اين علماء پيروى مى
كنند و آنانرا الگوى خود قرار ميدهد كه اين علماء از آنها آگاهى ندارند
(يعنى افرادى آشنا و ناآشنا – كه علماء و دانشمندان ، آنها را نه مى بينند و
نه مى شناسند – پيرو دانشمندان بوده ، و رفتار و گفتار آنها را سرمشق قرار
مى دهند).بنابراين اگر عالم و دانشمند از نظر انتفاع و برخوردارى از
علم و آگاهى خويش ، محروم و بيگانه باشد، قطعا ديگران در انتفاع و بهره
گيرى از علم و دانش او، محرومتر و بيگانه ترند. به همين جهت لغزش عالم و
دانشمند با توجه به مفاسدى كه از اين رهگذر بر آن مترتب است و زيان آن به
توده مردم مى رسد – (هر چند كه اين لغزش ، اندك و ناچيز باشد) – عظيم و
غيرقابل اغماض خواهد بود.بايد معلم و شاگرد به رفتار و خويهائى ستوده ،
پاى بند و متخلق باشند، اخلاق و رفتارى كه در شريعت اسلام بدآنها عنايت و
توجه شده و تعاليم اسلامى ، مردم را بدآنها تشويق كرده است . عالم و
دانشمند بايد با خصلت هائى ستوده و شيوه ها و صفاتى پسنديده آراسته باشند
تا از رهگذر آنها مراتب رضاى پروردگار را به خود جلب كنند، از قبيل : جود و
سخاء، گشاده روئى (كه نبايد افراطآميز بوده و از حد اعتدال فراتر رود)،
فرونشاندن خشم ، بى آزار بودن ، تحمل آزار ديگران ، بردبارى ، پايمردى و
مردانگى و احترام به افكار عمومى ؛ (البته در صورتى كه اين افكار صحيح و
عاقلانه باشد)، تنزه و خوددارى از كسب هاى پست و فرومايه ، از خودگذشتگى ،
كم توقع بودن و خوددارى از فزون جوئى ، انصاف ، عدم توقع انصاف از ديگران
نسبت به خود (ترك انصاف طلبى )، سپاسدارى از اشخاص نيكوكار، كوشش در تاءمين
حوائج مردم ، بذل جاه و مقام (در راه خدمات دينى و انسانى )، وساطت هاى
انسانى (در حمايت از ضعفاء)، بذل لطف و محبت به تهى دستان و نيازمندان ،
اظهار دوستى نسبت به همسايگان و خويشاوندان ، احسان به زيردستان ، احتراز
از قهقهه و شوخى هاى مفرط، حفظ همبستگى با ترس و اندوه ، شكسته نفسى و
فروتنى و خاموشى كه خوف و خشيت را در چهره و رفتار و حركات و سكنات و نطق و
سكوت آنها نمايان سازد، به گونه اى كه اگر نگاه كسى بدآنها افتد اين نگاه ،
ياد خدا را در دلش بيدار نمايد. بايد جهات ظاهرى و چهره رفتارشان ، حاكى
از علم ، و نمايانگر التزام و همبستگى آنها با آئين هاى دينى – اعم از آداب
قولى و عملى ظاهرى و باطنى – باشد …

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
آداب و وظائف معلم و شاگرد تحقیق در مورد آداب و وظائف معلم و شاگرد دانلود تحقیق آداب و وظائف معلم و شاگرد دانلود رایگان تحقیق آداب و وظائف معلم و شاگرد پروژه آداب و وظائف معلم و شاگرد مقاله آداب و وظائف معلم و شاگرد تحقیق معارف اسلامی در م

 • تحقیق طبقه‌ بندي فولادهاي ميكروآلياژي

  پروژه در مورد فو,پروژه فولادهاي ميكروآلياژي,تحقیق در مورد فولادهاي ميكروآلياژي,دانلود تحقیق فولادهاي ميكروآلياژي,دانلود رایگان تحقیق فولادهاي ميكروآلياژي,فولادهاي ميكروآلياژي,مقاله در مورد فولادهاي ميكروآلياژي,مقاله فولادهاي ميكروآلياژي تحقیق طبقه‌ بندي فولادهاي ميكروآلياژي رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق طبقه‌ بندي فولادهاي ميكروآلياژيقالب بندی:…

 • نقشه ی بخش های شهرستان فیروزکوه

  بخش های شهرستان فیروزکوه,دانلود نقشه بخش های شهرستان فیروزکوه,شیپ فایل بخش های شهرستان فیروزکوه,شیپ فایل بخش های فیروزکوه,نقشه بخش های شهرستان فیروزکوه,نقشه بخش های فیروزکوه,نقشه جی آی اس بخش های شهرستان فیروزکوه دانلود نقشه ی بخش های شهرستان فیروزکوه دانلود…

 • تحقیق نقش ورزش در زندگی انسان

  تحقیق نقش ورزش در زندگی انسان نقش ورزش در زندگی انسان رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق نقش ورزش در زندگی انسان، در قالب word قابل ویرایش و در 35 صفحه.توضیحات:مقدمه            علم پزشكي علاوه بر معاينات…

 • پاورپوینت سند اولويت‌ بندي راه هاي استاني

  پاورپوینت سند اولويت‌ بندي راه هاي استاني سند اولويت‌ بندي راه هاي استاني رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع سند اولويت‌ بندي راه هاي استاني،در قالب ppt و در 34 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:ضرورتدست آوردهاتغييرات حاصله در مجموعه…

 • پاورپوینت آموزش درس 7 کتاب علوم پایه ششم (ورزش و نیرو 2)

  پاورپوینت آموزش درس 7 کتاب علوم پایه ششم (ورزش و نیرو 2) دانلود پاورپوینت علوم ششم ابتدایی رفتن به سایت اصلی پاورپوینت آموزش درس هفتم کتاب علوم پایه ششم ابتدایی در 45 اسلاید زیبا شامل آموزش موضوع درس ، پاسخ…

 • تحقیق انواع روش صحیح مطالعه

  تحقیق انواع روش صحیح مطالعه تحقیق روش صحیح مطالعه رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق انواع روش صحیح مطالعهقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 33 بخشی از متن تحقیق:فهرست مطالب    شیوه صحیح مطالعه    شش روش مطالعه     شرایط مطالعه   …

 • تحقیق تاریخ تمدن

  تحقیق تاریخ تمدن تاریخ تمدن رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق تاریخ تمدن، در قالب word قابل ویرایش و در 56 صفحه.توضیحات: خصوصیات تمدن بابلی:تمدن بابلی اصولا بر پایه بازرگانی تكیه داشت و بیشتر اسنادی كه از آن زمان مانده جنبه تجارتی…

 • گزارش کارآموزی احداث ساختمان مسکونی

  دانلود گزارش کارآموزی احداث ساختمان,دانلود گزارش کارآموزی احداث ساختمان مسکونی,گزارش کارآموزی احداث ساختمان,گزارش کارآموزی احداث ساختمان بتنی,گزارش کارآموزی احداث ساختمان فلزی,گزارش کارآموزی احداث ساختمان مسکونی دانلود گزارش کارآموزی احداث ساختمان مسکونی دانلود فایل دانلود گزارش کارآموزی احداث ساختمان مسکونی،در قالب…

 • نقشه کاربری اراضی شهرستان چابهار

  دانلود نقشه کاربری اراضی شهرستان چابهار,شیپ فایل کاربری اراضی,شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان چابهار,لایه GIS کاربری اراضی,لایه جی آی اس کاربری اراضی,لایه جی آی اس کاربری اراضی شهرستان چابهار,نقشه کاربری اراضی,نقشه کاربری اراضی شهرستان چابهار دانلود نقشه کاربری اراضی شهرستان…

 • تحقیق سلامت و بهداشت

  بررسی سلامت و بهداشت,پایان نامه تربیت بد,پروژه سلامت و بهداشت,تحقیق تربیت بدنی سلامت و بهداشت,تحقیق در مورد سلامت و بهداشت,تحقیق سلامت و بهداشت,دانلود تحقیق تربیت بدنی در مورد سلامت و بهداشت,دانلود تحقیق سلامت و بهداشت,مقاله سلامت و بهداشت تحقیق سلامت…

 • تحقیق ارزشيابي كاركنان

  تحقیق ارزشيابي كاركنان ارزشيابي كاركنان رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع ارزشيابي كاركنان،در قالب word و در 133 صفحه، قابل ویرایش، شامل:مقدمهارزشیابی کارکناننحوه اجراارزشیابی غیررسمیارزشیابی فردینظرات برخي از كارگران در مورد ارزشيابي فرديآموزشمدت زمان تاثيرپذيري بعد از آخرين…

 • پاورپوینت خلاصه کتاب آسيب شناسي رواني1 تالیف ديويسون، نيل و كرينگ ترجمه دكتر مهدي دهستاني

  آسيب شناسي رواني 1,جزو آسيب شناسي رواني 1,خلاصه کتاب آسيب شناسي رواني 1,دانشگاه ,دانلود جزو,دانلود خلاصه کتاب آسيب شناسي رواني 1,دانلود رایگان خلاصه کتاب آسيب شناسي رواني 1,دانلود کتاب آسيب شناسي رواني 1,رشته روانشناسی پاورپوینت خلاصه کتاب آسيب شناسي رواني1…

 • پاورپوینت فصل پنجم کتاب اقتصاد مدیریت ایوان داگلاس ترجمه سیدجواد پورمقیم با موضوع برآورد تقاضا

  پاورپوینت اقتصاد مدیریت ایوان داگلاس,جزوه اقتصاد مدیریت ایوان داگلاس,جزوه اقتصاد مدیریت ایوان داگلاس ترجمه سیدجواد پورمقیم,کتاب اقتصاد مدیریت ایوان داگلاس,کتاب اقتصاد مدیریت ایوان داگلاس ترجمه سیدجواد پورمقیم دانلود پاورپوینت فصل پنجم کتاب اقتصاد مدیریت ایوان داگلاس ترجمه سیدجواد پورمقیم با…

 • آزمون استخدامی مهندسی صنایع FE2

  آزمون استخدامی مهندسی صنایع FE2 آزمون استخدامی مهندسی صنایع رفتن به سایت اصلی دانلود آزمون استخدامی مهندسی صنایع  FE2،در قالب Pdf و در 12 صفحه.توضیحات:این فایل در مورد سوالات آزمون مهندسی حرفه ای  مبانی مهندسی (مهندسی صنایع )است بهترین و…

 • تحقیق مشاوره شغلی

  پایان نامه پیرامون مشاوره شغلی,پروژه مشاوره شغلی,تحقیق در مورد مشاوره شغلی,تحقیق روانشناسی,تحقیق روانشناسی مشاوره شغلی,تحقیق مشاوره شغلی,دانلود تحقیق مشاوره شغلی,مقاله مشاوره شغلی تحقیق مشاوره شغلی رفتن به سایت اصلی فهرست مطالبمشاوره شغلی    چند پرسش و پاسخ در باره مشاوره شغلی   …

 • پاورپوینت بیمه اشخاص

  انواع بیمه درمان,انواع بیمه های اشخاص,انواع ريسكها در بيمه حوادث,بیمه تامین آتیه,بیمه حوادث,بیمه عمر,بیمه عمر انفرادی,بیمه عمر مانده بدهکار انفرادی,بیمه عمر و پس‌انداز,بیمه های اشخاص,بیمه های اشخاص چیست,تحقیق بیمه های اشخاص,مقاله بیمه های اشخاص دانلود پاورپوینت بیمه اشخاص دانلود فایل…

 • پاورپوینت طبقه بندی بیماری های روانی و درمان ها آن ها در بهداشت روان

  اختلالات روان,بهداشت روان,بیماریهای روانی,پاورپوینت بیماریهای روانی,تحقیق بهداشت روان,تحقیق بیماریهای روانی,تحقیق درمان بیماریهای روانی,تحقیق طبقه بندی بیماریهای روانی,درمان بیماریهای روانی,طبقه بندی بیماریهای روانی,مقاله بیم پاورپوینت طبقه بندی بیماری های روانی و درمان ها آن ها در بهداشت روان رفتن به سایت…

 • پاورپوینت بررسی آزمايش هاي كيفي اسيدهاي آمينه و پروتئين ها

  آزمايش نين هيدري,آزمايش هاي شيميايي اسيدهاي آمينه,آزمايش هاي كيفي اسيدهاي آمينه و پروتئين ها,پاورپوینت بررسی آزمايش هاي كيفي اسيدهاي آمينه و پروتئين ها,تعریف اسيدهاي آمينه,روش هاي تشخيص افتراقي اسيدهاي آمينه وپروتئين ها,طبقه بندي اسيدهاي آمينه پاورپوینت بررسی آزمايش هاي كيفي…

 • تحقیق بررسی خلاصه‌اي از برنامه ريزي استراتژيك و مدل برايسون

  پاورپوینت برنامه ريزي استراتژيك,تحقیق آماده در مورد مدل برايسون,تحقیق برنامه ريزي استراتژيك,تحقیق در موردمدل برايسون,دانلود تحقیق برنامه ريزي استراتژيك,دانلود تحقیق در مورد مدل برايسون,دانلود مقاله برنا,دانلود مقاله مدل برايسون,مدل برايسون تحقیق بررسی خلاصه‌اي از برنامه ريزي استراتژيك و مدل برايسون…

 • گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر با موضوع سايت اينترنت دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهر

  گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر با موضوع سايت اينترنت دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهر سايت اينترنت دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهر رفتن به سایت اصلی دانلود گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر با موضوع سايت اينترنت دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهر،در قالب word و در…

 • پاورپوینت ماهیچه سازی به روش جعبه سرد

  پاورپوینت ماهیچه سازی به روش جعبه سرد,تحقیق ماهیچه سازی به روش,دانلود پاورپوینت در مورد ماهیچه سازی به روش جعبه سرد,دانلود پاورپوینت ماهیچه سازی به روش جعبه سرد,دانلود رایگان پاورپوینت ماهیچه سازی به روش جعبه سرد,ماهیچه سازی به روش جعبه سرد…

 • پاورپوینت فصل اول کتاب اصول مديريت تالیف دكتر علي رضائيان

  پاورپوینت فصل اول کتاب اصول مديريت تالیف دكتر علي رضائيان اصول و مباني مديريت رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت فصل اول کتاب اصول مديريت تالیف دكتر علي رضائيان،در قالب ppt و در 45 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:مقدمهتعريف مديريتپنج نكته‌ي…

 • پاورپوینت آموزش آمار

  پاورپوینت آموزش آمار آموزش آمار رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع آموزش آمار،در قالب ppt و در 106 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:تعریف علم آمارلزوم استفاده از آمار در علوم اجتماعی مراحل اساسي انجام پژوهش علمي و نیاز به آمار…

 • تحقیق قانون مدنی

  بررسی قانون مدنی,پایان نامه حقوق پیرامون قانون مدنی,پروژه قانون مدنی,تحقیق حقوق قانون مدنی,تحقیق در مورد قانون مدنی,تحقیق قانون مدنی,دانلود تحقیق حقوق در مورد قانون مدنی,دانلود تحقیق قانون مدنی,مقاله قانون مدنی تحقیق قانون مدنی رفتن به سایت اصلی بخشی از متن…

 • پاورپوینت منحنی عمر شرکت

  پاورپوینت مدیریت,پاورپوینت منحنی عمر شرکت ها,پایان نامه منحنی عمر شرکت ها,تحقیق منحنی عمر شرکت ها,ترسیم منحنی عمر شرکت ها,دانلود پاورپوینت مدیریت,گزارش منحنی عمر شرکت ها,مقاله منحنی عمر شرکت ها,منحنی عمر شرکت ها دانلود پاورپوینت منحنی عمر شرکت دانلود فایل دانلود…

 • دستورالعمل نحوه نگارش پایان نامه دوره کارشناس ارشد و دکترای تخصصی

  دانلود دستورالعمل نحوه نگارش پایان نام,دستورالعمل نحوه نگارش پایان نامه,دستورالعمل نحوه نگارش پایان نامه دانشگاه تهران,دستورالعمل نحوه نگارش پایان نامه دکترا,دستورالعمل نحوه نگارش پایان نامه کارشناسی دانلود دستورالعمل نحوه نگارش پایان نامه دوره کارشناس ارشد و دکترای تخصصی دانلود فایل…

 • شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان صحنه (واقع در استان کرمانشاه)

  استان کرمانشاه,شیپ فایل محدوده سیاسی,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان صحنه,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ها,شیپ فایل مرز شهرستان ها,نقشه محدوده سیاسی شهرستان ها,نقشه مرز شهرستان ها,نقشه ی محدوده سیاسی دانلود شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان صحنه (واقع در استان کرمانشاه)…

 • تحقیق خرده نکته‌ها‌یی در باب اخلاق تجارت (the ethics of business)

  تحقیق خرده نکته‌ها‌یی در باب اخلاق تجارت (the ethics of business) تحقیق خرده نکته‌ها‌یی در باب اخلاق تجارت رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع خرده نکته‌ها‌یی در باب اخلاق تجارت (the ethics of business)،در قالب word و در 12…

 • شبیه سازی مقاله آماده: شبیه سازی زمان واقعی مبتنی بر FPGA و کنترل سیستم های فتوولتائیک متصل به شبکه

  اینورتر DC,پاورپوینت شبیه سازی زمان,تحقیق شبیه سازی زمان,سیستم های فتوولتائیک متصل به شبکه,شبیه سازی زمان,شبیه سازی زمان واقعی مبتنی بر FPGA,کنترل سیستم های فتوولتائیک متصل به شبکه,مبدل DC,مقاله شبیه سازی زمان شبیه سازی مقاله آماده: شبیه سازی زمان واقعی مبتنی…

 • تحقیق سازمان تجارت جهاني (WTO)

  تحقیق سازمان تجارت جهاني (WTO) جهانی شدن و سازمان تجارت جهاني رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع سازمان تجارت جهاني (WTO)،در قالب word و در 28 صفحه، قابل ویرایش، شامل:مقدمهتاريخچه جهاني شدنتعاريف جهاني شدنعوامل مؤثر بر جهاني شدن…

 • تحقیق آرامش به جاي استرس امتحان

  امتحانات و استرس,تحقیق آرامش به جاي استرس امتحان,نقش خانواده ها در كاهش اضطراب امتحان تحقیق آرامش به جاي استرس امتحان رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق آرامش به جاي استرس امتحانقالب بندی: وردتعداد صفحات: 19فهرست مطالب:نقش خانواده ها در كاهش…

 • دانلود طرح توجیهی کنسرو سازی

  BPکنس,امکان سنجی کنسرو سازی,دانلود طرح توجیهی کنسرو سازی,طرح تاسیس کنسرو سازی,طرح تجاری کنسرو سازی,طرح توجیهی پیرامون کنسرو سازی,طرح توجیهی کنسرو سازی,طرح کارآفرینی کنسرو سازی,طرح کسب و کار کنسرو سازی,کارآفرینی کنسرو سازی دانلود دانلود طرح توجیهی کنسرو سازی دانلود فایل این…

 • تحقیق عبادت و بندگی حضرت زهرا

  بندگی حضرت زهرا,پایان نامه حضرت زهرا,پایان نامه در مورد حضرت زهرا,تحقیق حضرت زهرا,تحقیق در مورد حضرت زهرا,حضرت زهرا,حضرت زهرا زندگینامه,حضرت زهرا س,حضرت زهرا شعر,عبادت حضرت زهرا,مقاله حضرت زهرا,مقاله در مورد حضرت زهرا دانلود تحقیق عبادت و بندگی حضرت زهرا دانلود…

 • طرح توجیهی تولید، بسته بندی و صادرات سفال

  BP سفال,Business Plan سفال,امکان سنجی سفال,برآورد هزینه سفال,دانلود طرح توجیهی سفال,طرح تاسیس سفال,طرح تجاری سفال,طرح توجیهی پیرامون سفال,طرح توجیهی سفال,طرح کارآفرینی سفال,طرح کسب و کار سفال,کارآفرینی سفال دانلود طرح توجیهی تولید، بسته بندی و صادرات سفال دانلود فایل دانلود طرح توجیهی با…

 • پاورپوینت تولید پودر فلزات و آلیاژها (متالورژی پودر)

  پروژه تولید پود,تحقیق در مورد تولید پودر فزات و آلیاژها ( متالورژی پودر ),تولید پودر فزات و آلیاژها ( متالورژی پودر ),دانلود تحقیق تولید پودر فزات و آلیاژها ( متالورژی پودر ),دانلود رایگان تحقیق تولید پودر فزات و آلیاژها (…