تحقیق بررسي و تجزيه و تحليل عوامل مؤثر در روند توسعه روستايي در دهستان كبودگنبد شهرستان كلات نادر

تحقیق بررسي و تجزيه و تحليل عوامل مؤثر در روند توسعه روستايي در دهستان كبودگنبد شهرستان كلات نادر
توسعه روستايي در دهستان

رفتن به سایت اصلی

مشخصات فایل:تحقیق بررسي و تجزيه و تحليل عوامل مؤثر در روند توسعه روستايي در دهستان كبودگنبد شهرستان كلات نادرقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 263 بخشی از متن تحقیق:چكيده: مطالعه حاضر تحت عنوان «روند توسعه روستايي در دهستان
كبودگنبد شهرستان كلات نادر» به بررسي و تجزيه و تحليل عوامل مؤثر در روند
توسعه اقتصادي در اين دهستان مي‌پردازد. توسعه روستائي يك امر چند بعدي
است كه از مؤلفه‌هاي مختلفي تشكيل مي‌شود. در اين راستا، مؤلفه‌هاي مزبور
در دهستان كبودگنبد به صورت زيرساختهاي طبيعي، اجتماعي ، فرهنگي و اقتصادي
در نظر گرفته شده‌اند كه هريك از اين زيرساختها، خود از عوامل مختلف تشكيل
شده است. به طور كلي اين دهستان از نظر اقليمي داراي وضعيت آب و هوايي نيمه خشك است كه زمستان سرد و تابستانی گرم دارد. بيشتر
اراضي دهستان را تپه‌ها و كوههاي نسبتاً مرتفع تا مرتفع فرسايش يافته با
دره‌هاي عميق متعدد متشكل از سنگهاي دگرگوني و آذرين و آهكي با شيب 40 تا
90 درصد تشكيل مي‌دهد. بررسي انجام شده پيرامون ويژگيهاي طبيعي، حاكي
از آن است مشكل اصلي منطقه كمبود آب نبوده بلكه توزيع نامناسب بارندگي،
وضعيت توپوگرافي و عدم ذخيره آب مازاد در زمان بارندگي و مشكلات مربوط به
شبكه و كانالهاي آبياري مي‌باشد كه تأثير منفي بسيار شديدي بر درآمدهاي
كشاورزي از جمله محصولات ديمي داشته است و اين كاهش درآمد نقش مؤثري در
مهاجرت روستائيان مي‌تواند داشته باشد. ولي در روستاهايي نظير ارچنگان،
قاباخ، ايده‌ليك، سلطان‌آباد و … كه برنج كشت مي‌شود روستائيان از درآمد
كافي براي تأمين هزينه‌هاي زندگي برخوردارند. از نظر وضعيت خدمات و
امكانات، دهستان با كمبود نسبتاً شديدي مواجه است و با نيازهاي روستائيان
ساكن تناسبي ندارد. در مجموع مي‌توان گفت كه اين دهستان با داشتن قابليتهاي
مختلف، نيازمند اين است كه در راستاي حمايت از روستا و جلوگيري از
مهاجرت‌هاي شديد روستائيان به مراكز شهري، اقدامات لازم در جهت بالابردن
درآمدهاي روستائيان و رفع نابساماني‌هاي اقتصادي، طرح‌هاي اجرايي و
سرمايه‌گذاري‌هاي مؤثر بعمل آورد. مقدمه: در مورد توسعه و
توسعه كشاورزي تاكنون مطالب زيادي عنوان گرديده است كه در نهايت تمام اين
مطالب در يك مورد اشتراك دارند و آن ارتقاء سطح كيفي و كمي جامعه انساني
مي‌باشد. جامعه روستائي داراي ويژگيهاي فرهنگي، اجتماعي خاص مي‌باشد و
لازم است كه هرگونه طرح توسعه‌اي همگام با خصوصيات فرهنگي منطقه در نظر
گرفته شود. در اين زمينه نظرات مختلفي توسط مجامع بين المللي و اقتصاددانان
ارائه شده است. (مهندسين مشاورDHV، 1371، 16-62)- بانك جهاني توسعه روستائي را، راهبردي جهت بهبود زندگي اجتماعي و اقتصادي روستائيان فقير مي‌داند. – توسعه روستائي روند بهبود شرايط زندگي توده‌هاي كم‌درآمد روستا مي‌باشد. – توسعه روستائي ارتقاء استانداردهاي زندگي و توانا ساختن توده‌هاي كم‌درآمد جمعيت روستا مي‌باشد. (آسايش، 1372، 44)توسعه
يك فرآيند پيچيده از تحول است، كه مستلزم تغييرات اساسي در ساختار
اجتماعي، طرز تلقي مردم و نهادهاي ملي و نيز تسريع رشد اقتصادي، كاهش
نابرابري و ريشه‌كن‌كردن فقر مطلق است. يك برنامه توسعه هنگامي
مي‌تواند به موفقيت نائل شود كه همزمان با رشد اقتصادي و افزايش بهره‌وري،
كاهش نابرابري‌هاي اجتماعي ـ اقتصادي را هدف اساسي قرار ‌دهد. تدوين
رابطه صحيح بين نيازهاي جامعه روستائي و امكانات و منابع طبيعي بالقوه و
بالفعل روستا، و به ديگر سخن، ايجاد امكانات توسعه‌اي هماهنگ در مناطق
روستائي و شتاب بخشيدن به «توسعه همه جانبه روستائي» در جهت رفع تدريجي و
برنامه‌ريزي‌شده اختلافهايي كه در زمينه های مختلف اقتصادي و عمراني و
رفاهي بين مناطق شهري و روستائي وجود دارد. در اين راستا در كشور ما
ايران نيز حداقل، بعد از پيروزي انقلاب اسلامي توجه مسئولين كشور به توسعه
روستائي جلب شده است. تأسيس نهاد جهاد سازندگي خود نويدي به بازسازي و
بهسازي در روستاها بود. اما در اوايل تأسيس اين نهاد ،عمران روستاها در هر
مكان جنبه سليقه‌اي داشته و به مرور به شكل اصولي‌تري اقدام شده است؛ با
اين وجود هنوز هم يك برنامه مشخص و مدوني براي توسعه روستاها تنظيم نشده
است. لذا مي‌بينيم مشكلات روستائيان ما همچنان باقيست. به عنوان مثال در
بسياري از روستاهاي كشور امكانات رفاهي همچون راه، حمام، آب و برق، و …
ايجاد شده ، اما به مسائل اقتصادي مثل كشاورزي و دامداران توجه زيادي نشده
است، لذا روستائيان براي فرار از فقر، روستاهاي خود را رها كرده و به شهر
مراجعه نموده‌اند. در واقع هزينه‌هاي عمراني در روستاها به مقدار قابل
توجهي هدر رفته است. ضرورت توجه به روستائيان محروم كه هنوزحدود نيمي
از جمعيت كشور را تشكيل مي‌دهند و با حضور فعال خود مي‌توانند بقاء جامعه
را با توليد محصولات كشاورزي و فرآورده‌هاي دامی بيمه كنند از يك طرف، و
آشنایی وحضور نگارنده در محيط‌هاي روستائي و درك قابليتهاي بالقوه موجود در
روستاها از طرف ديگر، انگيزه‌اي براي انجام حاضر شد. دهستان كبودگنبد
يكي از مستعدترين مناطق شهرستان كلات نادر مي‌باشد، توانهاي بالقوه آن
بسيار بالا، اما عملكرد آن در حد متوسط مي‌باشد. در همين راستا اين
پايان‌نامه براي شناسايي امكانات و قابليتهاي موجود در دهستان كبودگنبد در
زمينه توسعه روستائي مبتني بر نيروي انساني و استفاده بهينه از منابع طبيعي
و همچنين كاهش فقر و نابرابري، تقسيم كار صحيح و ازدياد توليد با
بهره‌گيري از كليه منابع موجود در دهستان صورت مي‌گيرد. این تحقیق مزبور در
هفت فصل به شرح ذیل تنظيم و تدوين گرديده است :فصل
اول: دربرگیرنده کلیات تحقیق شامل : ( طرح مسأله ، اهميت موضوع ،اهداف
تحقيق، فرضيات تحقيق، روش تحقيق ، ادبيات تحقيق ، محدوده مورد مطالعه ،
مقطع زماني و همچنين به بررسي محدوديتها و موانع تحقیق پرداخته و پایان بخش
آن تعريف واژه‌ها و مفاهيم (ترمينولوژي، Terminology) کلمات می باشد . فصل دوم: به بيان مباني نظري نظیر توسعه و توسعه روستائي اشاره دارد. فصل
سوم: به بررسي جغرافياي طبيعي دهستان كبودگنبد كه عبارت از: موقعيت و
وسعت، توپوگرافي، زمين‌شناسي و ژئومورفولوژي، اقليم( دما، بارش، تبخير،
ضريب خشكي، باد، تيپ اقليم) منابع آب( آبهاي سطحي، آبهاي
زيرزميني)خاك‌شناسي و پوشش گياهي .فصل چهارم: به بررسي ويژگي‌هاي
انساني دهستان كه عبارتند از: تعداد و توزيع جمعيت، تراكم جمعيت، تراكم
نسبي، تراكم بيولوژيكي، تركيب جمعيت، تركيب جنسي و تركيب سني، بار تكفل،
رشد جمعيت، سواد، فعاليت و اشتغال و مهاجرت پرداخته است.فصل پنجم: به
بررسي فعاليتهاي اقتصادي موجود منطقه شامل كشاورزي، انواع مالكيت زمين
كشاورزي(خصوصي، عمومي، وقفي)، روند بهره‌برداري آب در دهستان، سطح زير كشت
اراضي كشاورزي، توزيع اراضي كشاورزي، بررسي هزينه‌ها و درآمد محصولات
زراعي، وضعيت كشت برنج و چگونگي تأمين آب مورد نياز اين كشت در دهستان، سطح
زير كشت برنج، باغداري، دامداري، بررسي هزينه و درآمد ، پرورش طيور، بررسي
اشتغال ايجاد شده از طريق دامداري، صنايع و وضعيت خدمات منطقه.فصل
ششم: به بررسي امكانات و خدمات موجود در دهستان شامل خدمات آموزشي(ابتدايي،
راهنمايي، متوسطه)، خدمات بهداشتي و درماني ، خانه بهداشت روستايي، شبكه
آب آشاميدني، ساير تأسيسات بهداشتي، برق‌رساني، خدمات اداري ـ سياسي و
انتظامي، خدمات فرهنگي ـ مذهبي و ورزشي، شبكه راهها و حمل و نقل، وسايل
ارتباط جمعي مي‌پردازد. فصل هفتم: راهبردهايي جهت توسعه اقتصادي روستا و ارائه پيشنهادات و آزمون فرضيه‌ها در دستور کار قرار گرفته است .1-1- طرح مسئلهقبل
از شروع به تحقيق ،هر محققي بايد سعي نماید تا مسأله مورد نظر را از كليه
جهات ممكنه، تعريف و تحلیل نمايد، تا در عمل مواجه با اشكالات عديده و
مبهم‌بودن موضوع، وسعت ميدان تحقيق، عدم امكان تحقيق مسأله و غيره نباشد. پس
از انجام كليه مراحل تحقيق، بيان يك مسئله به آن است كه در شروع هر تحقيق،
موضوع تا چه حد براي شخص محقق، شناخته شده و روشن بوده است. (نبوي،1367
،22)با توجه به مسائل موجود در اقتصاد ايران و مشكلات اقتصادي و
اجتماعي مضاف جامعه روستائي در كشور، و نقش اساسي توسعه روستائي در
بالارفتن زمينه‌هاي توليدي در كشور ، توجه به برنامه‌ريزي توسعه منطقه‌اي و
گسترش مراكز روستائي بسيار ضروري به نظر مي‌رسد. بدون توسعه كشاورزي و
روستائي رشد صنعتي يا موفق نخواهد شد و يا اگر موفق شود چنان عدم تعادلهاي
داخلي در اقتصاد ايجاد خواهد كرد كه مشكلات فقر گسترده، نابرابري و بيكاري
قطعي‌تر خواهد شد. (مطيعي لنگرودي، 1373، 78) لذا روند توسعه بخش كشاورزي
منوط به شناخت بيشتر و كاملتر از تواناييهاي انساني و محيطي و مسائل مختلفي
كه در ارتقاء ظرفيتهاي توليدي بخش كشاورزي مؤثر است، مي‌باشد. منطقه مورد مطالعه در اين تحقيق دهستان كبود گنبد از ابوابجمعی بخش مركزي شهرستان كلات مي‌باشد. 2-1- اهميت موضوع و اهداف تحقيقتحقيق
و پژوهش عبارت است از جستجوي منظم و اصولي براي كشف حقيقتي. از اهداف هر
پژوهش كشف حقيقتي در مورد موضوع خاص مي‌باشد. (طوسي، 1378، 30)بي‌هدفي،
مبهم‌بودن موضوع تحقيق، موجب خواهد شد كه پس از پايان كار تحقيق، از
نتيجه‌اي كه بدست آمده است، رضايت نداشته باشيم. (نبوي، 1367، 66)هر تحقيق داراي اهدافي خاص است كه اين اهداف بايد در طرح تحقيق انعكاس يابد. (ساروخاني، 1372، 148)عمده‌ترين شاخص‌هايي كه در طرح توسعه منطقه و دهستان كبود گنبد مدنظر مي‌باشد عبارتند از: – تأمين آب بهداشتي در تمام روستاها؛- ايجاد راههاي ارتباطي بهتر در دهستان؛- توسعه امكانات آموزشي در مقاطع مختلف براي ادامه تحصيل و رشد همه جانبه روستائيان؛- تغيير كشاورزي از حالت سنتي و استفاده از تكنولوژي جديد در كشاورزي؛- افزايش درآمد روستائيان و تشويق آنها در جهت ماندن در روستا؛- افزايش توليدات كشاورزي در واحد سطح؛- حمايت از تعاوني‌هاي روستائي؛- برقراري عدالت اجتماعي و رفاه نسبي در اثر توسعه اقتصادي؛- افزايش امكانات بهداشتي و درماني در راستاي سالم‌سازي انسان و محيط؛به
طور كلي ايجاد مراكز تفريحي و آموزشي هم از نظر كميت و كيفيت بخصوص در
مقاطع متوسطه و راهنمايي از ضروريات مي‌باشد. اين دهستان فاقد هرگونه مراكز
تفريحي سالم مي‌باشد لذا براي قشر جوان كه قشري آسيب‌پذير مي‌باشد
زمينه‌ها براي هرگونه انحرافات اخلاقي فراهم شده است. به همين علت خدمات
كشاورزي، فرهنگي، آموزشي، تفريحي و ورزشي از مهمترين نيازهاي اين دهستان
مي‌باشد. لذا با فراهم‌آوردن تسهيلات و امكانات و ايجاد زمينه‌هاي شغلي
بخصوص در بخش كشاورزي و حمايت مالي از كشاورزان مي‌توان از مهاجرت آنها به
شهرهاي استان و كشور جلوگيري كرد و زمينه‌هاي پيشرفت و توسعه را در اين
دهستان فراهم آورد …

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
توسعه روستايي در دهستان تحقیق در مورد توسعه روستايي در دهستان دانلود تحقیق توسعه روستايي در دهستان دانلود رایگان تحقیق توسعه روستايي در دهستان پروژه توسعه روستايي در دهستان مقاله توسعه روستايي در دهستان تحقیق حسابداری در مورد توسعه روستاي

 • پاورپوینت تاریخچه ایمنی، حفاظت و بهداشت کار

  پاورپوینت تاریخچه ایمنی حفاظت و بهداشت کار,پایان نامه تاریخچه ایمنی حفاظت و بهداشت کار,تاریخچه ایمنی حفاظت و بهداشت کار,تحقیق تاریخچه ایمنی حفاظت و بهداشت کار,تحقیق در مورد تاریخچه ایمنی حفاظت و بهداشت کار,مقاله تاریخچه ایمنی حفاظت و بهداشت کار دانلود…

 • تحقیق بررسی برهان وجوب و امکان

  آشنایی با برهان وجوب و امكان,اثبات برهان وجوب و امكان,اصول برهان وجوب و امكان,بررسی برهان وجوب و امكان,برهان وجوب و امكان,برهان وجوب و امكان چیست,پایان نامه برهان وجوب و امكان,تحقیق برهان وجوب و امكان,مقاله برهان وجوب و امكان تحقیق بررسی…

 • برنامه ريزي

  اسلاید,برنامه ريزي,پاورپوینت دانلود برنامه ريزي دانلود فایل برنامه ريزي در قالب پاورپوینت و در 75 اسلاید   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب ها: برنامه ريزي پاورپوینت اسلاید

 • تحقیق فولادهاي زنگ نزن

  پایان نامه,پروژه در مورد فولادهاي زنگ نزن,پروژه فولادهاي زنگ نزن,تحقیق در مورد فولادهاي زنگ نزن,دانلود تحقیق فولادهاي زنگ نزن,دانلود رایگان تحقیق فولادهاي زنگ نزن,فولادهاي زنگ نزن,مقاله در مورد فولادهاي زنگ نزن,مقاله فولادهاي زنگ نزن تحقیق فولادهاي زنگ نزن رفتن به…

 • آزمون عملی کودکان استثنایی

  آزمون CAT,آزمون باور های غیر منطقی جونز,آزمون گودیناف,پرسش نامه شرح حال,مشخصات آزمودنی,مقیاس شادکامی مونش,نقاشی آزاد,نقاشی خانواده دانلود آزمون عملی کودکان استثنایی دانلود فایل فهرست مطالب : مشخصات آزمودنی آزمون گودیناف نقاشی خانواده نقاشی آزاد آزمون CAT پرسش نامه شرح حال…

 • تحقیق انرژی آبی

  آبی,انرژی,تحقیق انرژی آبی تحقیق انرژی آبی رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق باموضوع انرژی آبی،در قالب word و در 6 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:زمانیکه در کوهها و تپّه ها باران می بارد ، آب حاصل از آن بصورت نهر…

 • تحقیق قرآن معجزه جاویدان الهی

  تحقیق قرآن معجزه جاویدان الهی قرآن رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع قرآن معجزه جاویدان الهی،در قالب word و در 70 صفحه، قابل ویرایش،شامل:مقدمهمفهوم معجزهآنچه لازم است درباره ی وجوه اعجاز قران بدانیم .موادی که به اعجازقرآن اشاره دارند…

 • گزارش کارآموزی در شهرداری

  دانلود,دانلود گزارش کارآموزی,دانلود گزارش کارآموزی در شهرداری,دانلود گزارش کارورزی,شهرداری,کارآموزی,کارورزی,گزارش کارآموزی,گزارش کارآموزی در شهرداری,گزارش کارآموزی شهرداری و مدیریت شهری,گزارش کارورزی شهرداری و مدیریت شهری,مدیریت شهری دانلود گزارش کارآموزی در شهرداری دانلود فایل در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما…

 • تکنولوژی آهنگری

  آشنایی با تکنولوژی آهنگری,آهنگری,اصول تکنولوژی آهنگری,پاورپوینت تکنولوژی آهنگری,پایان نامه تکنولوژی آهنگری,پروژه تکنولوژی آهنگری,تحقیق تکنولوژی آهنگری,تکنولوژی آهنگری,تکنولوژی آهنگری چیست,فرآیندهای تکنولوژی آهنگری,مقاله تکنولوژی آهنگری دانلود تکنولوژی آهنگری دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع تکنولوژی آهنگری،در قالب pptx و در 12 اسلاید، قابل…

 • پروژه ترمیم و تقویت سازه ها در برابر زلزله در SAP

  پروژه SAP,پروژه آماده SAP,پروژه با سپ,پروژه ترمیم سازه,پروژه ترمیم سازه در SAP,پروژه ترمیم سازه در برابر زلزله,پروژه تقویت سازه در SAP,پروژه تقویت سازه در برابر زلزله,پروژه تقویت سازه ها,پروژه زلزله در SAP,پروژه سازه در SAP,نمونه پروژه SAP دانلود پروژه ترمیم…

 • تحقیق ارتباط بین ایدئولوژی آموزش و پرورش و پذیرش تکنولوژی در معلمان قبل از خدمت

  آموزش معلم,ارتباط بین ایدئولوژی آموزش و پرورش و پذیرش تکنولوژی در معلمان قبل از خدمت,انطباق تکنولوژی,ایدئولوژی آموزشی,ایدئولوژی های آموزشی,پذیرش تکنولوژی,دانلود تحقیق ارتباط بین ایدئولوژی آموزش و پرورش و پذیرش تکنولوژی در معلمان قبل از خدمت,مقال تحقیق ارتباط بین ایدئولوژی آموزش…

 • تحقیق بررسی دقیق تأثيرمحيط بر رفتار مشتري

  پاورپوینت تأثيرمحيط بر رفتار مشتري,پروژه در مورد تأثيرمحيط,تأثيرمحيط بر رفتار مشتري,تحقیق آماده در مورد تأثيرمحيط بر رفتار مشتري,تحقیق تأثيرمحيط بر رفتار مشتري,دانلود تحقیق در مورد تأثيرمحيط بر رفتار مشتري,مقاله در مورد تأثيرمحيط بر رفتار مشتري تحقیق بررسی دقیق تأثيرمحيط بر…

 • پاورپوینت بيانيه مأموريت، چشم انداز، ارزش ها

  ارزش های شرکت,اهميت ماموريت سازمان,بيانيه ماموريت,بيانيه ماموريت بانک,بيانيه ماموريت شرکت,بيانيه ماموريت شرکت کاله,تحقیق بيانيه ماموريت,تعريف مأموريت سازمان,چشم انداز شرکت,ماموریت سازمان,ماهيت ماموريت سازمان,مقاله بيانيه ماموريت دانلود پاورپوینت بيانيه مأموريت، چشم انداز، ارزش ها دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع بيانيه مأموريت،…

 • گزارش كارآموزي رشته تاسيسات الكتريكي در بيمارستان

  دانلود گزارش كارآموزي تاسيسات الكتريكي بيمارستان,گزارش كارآموزي تاسيسات الكتريكي,گزارش كارآموزي تاسيسات الكتريكي بيمارستان,گزارش كارآموزي تاسيسات الكتريكي در بيمارستان,گزارش كارآموزي رشته تاسيسات الكتريكي در بيمارستان گزارش كارآموزي رشته تاسيسات الكتريكي در بيمارستان رفتن به سایت اصلی مقدمه:این پروژه شامل گزارش ها…

 • تحقیق مقایسه بین روش های تدریس سنتی و مشارکتی

  انواع روش های تدریس سنتی,انواع روش های تدریس مشارکتی,تعریف روش های تدریس سنتی,روش های تدریس سنتی و نوین,روش های تدریس مشارکتی,روش های نوین تدریس مشارکتی,معایب روش های تدریس سنتی,مقایسه روش های تدریس سنتی و نوین دانلود تحقیق مقایسه بین روش…

 • پاورپوینت سیستم تهیه قطعات یدکی

  تهیه قطعات,سیستم,قطعات ماشین,یدکی پاورپوینت سیستم تهیه قطعات یدکی رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع  سیستم تهیه  قطعات یدکی،در قالب ppt و در 12 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:روش صحیح و سیستماتیک تهیه قطعات یدکی اطلاعات موجود در شناسنامهموارد موجود در نقشه…

 • تحقیق مطالعه سیستم صف در شعب امور مشترکین تلفن همراه

  پایان نامه سیستم صف,پروژه سیستم صف,تحقیق سیستم صف,سیستم صف,سیستم صف در امور مشترکین,سیستم صف در امور مشترکین تلفن همراه,سیستم صف در مهندسی صنایع,سیستم های صف,مطالعه سیستم صف,مقاله سیستم صف,مهندسی سیستم صف دانلود تحقیق مطالعه سیستم صف در شعب امور مشترکین…

 • پاورپوینت درس مبانی ژنتیک

  آشنایی با مبانی ژنتیک,پاورپوینت مبانی ژنتیک,پایان نامه مبانی ژنتیک,تحقیق مبانی ژنتیک,جزوه مبانی ژنتیک,شناخت مبانی ژنتیک,کتاب مبانی ژنتیک,مبانی ژنتیک,مبانی ژنتیک pdf,مبانی ژنتیک محمد تقی آساد,مبانی ژنتیک مولکولی,معرفی مبانی ژنتیک,مقاله مبانی ژنتیک دانلود پاورپوینت درس مبانی ژنتیک دانلود فایل دانلود پاورپوینت با…

 • شیپ فایل حوضه آبریز رودخانه های مرزی غرب

  دانلود شیپ فایل مرز حوضه های آبریز,شیپ فایل حوضه آبریز رودخانه های مرزی غرب,شیپ فایل محدوده حوضه های آبریز,شیپ فایل مرز حوضه های آبریز,لایه GIS حوضه های آبریز اصلی,لایه مرز حوضه های آبریز اصلی,مرز حوضه های آبریز,نقشه ی مرز حوضه…

 • جزوه آموزشی مهندسی نرم افزار و مهندسی نرم افزار 2

  جزوه مهندسی نرم افزار,جزوه مهندسی نرم افزار رشته کامپیوتر,جزوه مهندسی نرم افزار کنکور کامپیوتر,دانلود جزوه مهندسی نرم افزار,دانلود جزوه مهندسی نرم افزار رشته کامپیوتر,دانلود جزوه مهندسی نرم افزار کنکور کامپیوتر,دانولد رایگان جزوه مهندسی نرم افزار دانلود جزوه آموزشی مهندسی نرم…

 • شیپ فایل رده های خاک استان گلستان

  رده های خاک استان گلستان,شیپ فایل خاک استان گلستان,لایه GIS خاک استان گلستان,نقشه خاک گلستان دانلود شیپ فایل رده های خاک استان گلستان دانلود فایل ·         از نظر دانشمندان علوم خاک، تمامی خاک ها در 12 رده دسته بندی می…

 • تحقیق کشت هیدروپونیک و خیار گلخانه ای

  تحقیق کشت هیدروپونیک و خیار گلخانه ای کشت هیدروپونیک و خیار گلخانه ای رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع  کشت هیدروپونیک و خیار گلخانه ای ،در قالب word و در 50 صفحه، قابل ویرایش، شامل:مقدمه مزایای کشت هیدروپونیک انواع…

 • تحقیق حماسه گیلگمش

  تحقیق حماسه گیلگمش گیلگمش رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق حماسه گیلگمشقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 5بخشی از متن تحقیق:حماسهٓ گیلگامش یا حماسهٓ گیلگَمِش یکی از قدیمی‌ترین و نامدارترین آثار حماسی ادبیات دوران تمدن باستان است که…

 • پاورپوینت پرخاشگری

  انواع پرخاشگری,پرخاشگری چیست,پرخاشگری در جوانان,پرخاشگریpdf,تعریف پرخاشگری,تعریف علمی پرخاشگری,درمان پرخاشگری نوجوانان,مقاله پرخاشگری پاورپوینت پرخاشگری رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع پرخاشگری،در قالب ppt و در 12 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:پرخاشگریدیدگاههای نظری پرخاشگریعوامل زیست شناختینظریه سایقنظریه های نوینیادگیری اجتماعیالگوی عمومی…

 • تحقیق بررسی ساختار سرمایه و منابع تأمین مالی بانک ملت و راه‌ های بهینه کردن آن

  تحقیق بررسی ساختار سرمایه و منابع تأمین مالی بانک ملت و راه‌ های بهینه کردن آن ساختار سرمایه و منابع تامین مالی رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع بررسی ساختار سرمایه و منابع تأمین مالی بانک ملت و…

 • تحقیق وظایف سیستم های مدیریت محتوا

  پاورپوینت مدیریت محتوا,پروژه آماده در مورد مدیریت محت,پروژهمدیریت محتوا,تحقیق آماده در مورد مدیریت محتوا,تحقیق مدیریت محتوا,دانلود تحقیق در مورد مدیریت محتوا,دانلود تحقیق مدیریت محتوا,مدیریت محتوا,مقاله در موردمدیریت محتوا,مقاله مدیریت محتوا تحقیق وظایف سیستم های مدیریت محتوا رفتن به سایت اصلی…

 • تحقیق توصيه هايي براي مديران

  تحقیق توصيه هايي براي مديران تحقیق توصيه هايي براي مديران رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع توصيه هايي براي مديران،در قالب word و در 25 صفحه، قابل ویرایش، شامل:اهميت مديريتعادت به صبر در ناملايماتكم حرفي و پركاربودن مديرشناسائي راه…

 • جزوه تئوري مدیریت (قسمت دوم) رشته مهندسی فناوری اطلاعات

  جزوه تئوري مدیریت,جزوه تئوري مدیریت ارشد,جزوه تئوري مدیریت برای کنکور,جزوه تئوري مدیریت کنکور,دانلود جزوه تئوري مدیریت,دانلود جزوه تئوري مدیریت ارشد,دانلود جزوه تئوري مدیریت کنکور جزوه تئوري مدیریت (قسمت دوم) رشته مهندسی فناوری اطلاعات رفتن به سایت اصلی دانلود جزوه تئوري مدیریت…

 • تحقیق كاركرد دستي ميز شاخص

  تحقیق كاركرد دستي ميز شاخص تحقیق كاركرد دستي ميز شاخص رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع كاركرد دستي ميز شاخص،در قالب word و در 16 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:1) سلكتور ميز شاخص 6 ( شكل 503 )…

 • تحقیق عدالت در ایران باستان

  تحقیق عدالت در ایران باستان عدالت در ایران باستان رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع عدالت در ایران باستان،در قالب word و در 38 صفحه، قابل ویرایش، شامل:پیش‌گفتاردرآمدتعریف قضاوت و مفهوم آنتشکیلات دولت ایران و وضعیت قضایی آناهمیت…

 • پاورپوینت مزاياي مطالعات اكتشافي

  پاورپوینت آماده مزاياي م,پاورپوینت مزاياي مطالعات اكتشافي,تحقیق مزاياي مطالعات اكتشافي,دانلود پاورپوینت در مورد مزاياي مطالعات اكتشافي,دانلود پاورپوینت مزاياي مطالعات اكتشافي,دانلود رایگان پاورپوینت مزاياي مطالعات اكتشافي,مزاياي مطالعات اكتشافي پاورپوینت مزاياي مطالعات اكتشافي رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:پاورپوینت مزاياي مطالعات اكتشافيقالب…

 • پاورپوینت سيستم‌ عامل پيشرفته

  پاورپوینت آماده کامپیوتر سيستم‌ عامل پيشرف,پاورپوینت سيستم‌ عامل پيشرفته,تحقیق سيستم‌ عامل پيشرفته,دانلود پاورپوینت در مورد سيستم‌ عامل پيشرفته,دانلود پاورپوینت سيستم‌ عامل پيشرفته,دانلود رایگان پاورپوینت سيستم‌ عامل پيشرفته,سيستم‌ عامل پيشرفته پاورپوینت سيستم‌ عامل پيشرفته رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:پاورپوینت سيستم‌…

 • تحقيق سنسورهاي دما و ترانسيديو سرهاي حرارتي

  تحقيق برق و الكترونيك,تحقيق سنسورهاي دما و ترانسيديو سرهاي حرارتي,ترانسيديوسر,ترانسيديوسر حرارتي,خصوصيات ترانسيديوسر حرارتي,خصوصيات سنسورهاي دما,دانلود تحقيق,سنسورهاي دما,كار تحقيقي برق و الكترونيك دانلود تحقيق سنسورهاي دما و ترانسيديو سرهاي حرارتي دانلود فایل گرما ودماكميت فيزيكي كه ما آن را گرما مي…

 • نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان برخوار و میمه (واقع در استان اصفهان)

  استان اصفهان,لایه مدل رقومی ارتفاعی,مدل رقومی ارتفاعی رایگان,نقشه DEM,نقشه DEM شهرستان برخوار و میمه,نقشه رایگان DEM,نقشه رستری DEM,نقشه مدل رقومی ارتفاعی,نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان برخوار و میمه دانلود نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان برخوار و میمه (واقع در…

 • نقشه ی بخش های شهرستان سپیدان

  استان فارس,بخش های شهرستان سپیدان,شیپ فایل بخش های شهرستان سپیدان,شیپ فایل بخش های شهرستانها,فایل جی آی اس بخشهای شهرستان سپیدان,نقشه ی بخش ها,نقشه ی بخش های شهرستان سپیدان,نقشه ی بخش های شهرستانها,نقشه ی جی آی اس بخش های شهرستان سپیدان…